Slovní Mistr – Česká Slovní Hra (verze zdarma) 31

Slovní Mistr – Česká Slovní Hra (verze zdarma) 31

Description of Slovní Mistr - Česká Slovní Hra (verze zdarma) Download Apk Mod Games & App Android

Jen jeden se může stát opravdovým českým Slovním Mistrem, budeš to právě ty? Kolik českých slov dokážeš vytvořit z 10 písmenek? Vyzvi ostatní hráče a zkus se dostat do TOP20!

PROČ STAHOVAT:

✓ Hra Slovní Mistr je vytvořena pro všechny fanoušky slovních her a výzev
✓ Zahrnuto více než 500 000 českých slov
✓ Slovní Mistr je plně v češtině a hledají se česká slova
✓ 3 herní módy
✓ Na konci každé hry můžeš odeslat svoje body a podívat se, jestli ses dostal to TOP20
✓ Zdarma ke stažení

HERNÍ MÓDY

✓ Výzva – 75 sekund časový limit + extra sekundy za každé 4+ pismenná slova
✓ Rychlovka – Hraješ 120 sekund
✓ Relax – hrej bez limitu

BODOVÁNÍ:

+body Za Každé Slovo
+50 Za Každé Páté Slovo
+75 Za Použití Všech Písmen
+75 Každé Slovo s 5 Písmeny
+100 Každé Slovo s 6 Písmeny
+150 Za Použití Všech Písmenek Jako První Písmenko
+200 Slova se 7 Písmenky
+300 Slova s 8+ Písmenky

JAK HRÁT:

✓ Snaž se vytvořit co nejvíce jedinečných českých slov z 10 písmenek na obrazovce a sbírej různé slovní bonusy. Prosím navštivte sekci JAK HRÁT pro více informací.

DATABÁZE SLOV:

Hra obsahuje přes 500 000 českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme.

Děkujeme, že jste si vybrali naši hru Slovní Mistr a přejeme Vám příjemnou zábavu!

ODKAZY:

✓ Naše další české hry: Naše České Hry
✓ Náš Facebook: LittleBigPlay na Facebooku
✓ Náš Instagram: LittleBigPlay na Instagramu

Only one can become a real Czech Word Master, will it be you? How many Czech words can you create from 10 letters? Challenge other players and try to get to the TOP20!

WHY DOWNLOAD:

✓ The Word Master game is created for all fans of word games and challenges
✓ More than 500,000 Czech words included
✓ The Word Master is fully in Czech and Czech words are searched
✓ 3 game modes
✓ At the end of each game you can submit your points and see if you got the TOP20
✓ Free download

GAME MODES

✓ Prompt – 75 seconds timeout + extra seconds for every 4+ letter words
✓ Speed ​​Game – You play for 120 seconds
✓ Relax – play without limits

SCORING:

+ points For Each Word
+50 For Every Fifth Word
+75 Using All Letters
+75 Each Word with 5 Letters
+100 Each Word with 6 Letters
+150 Using All Letters As The First Letter
+200 Words with 7 Letters
+300 Words with 8+ Letters

HOW TO PLAY:

✓ Try to create as many unique Czech words from 10 letters on the screen and collect various word bonuses. Please visit the HOW TO PLAY section for more information.

WORD DATABASE:

The game contains over 500,000 Czech words, but due to the vastness of the Czech language, we are not able to include all the words. If you find a word that the game does not recognize, please let us know and we will add the word.

Thank you for choosing our Word Master game and we wish you a lot of fun!

LINKS:

✓ Our other Czech games: Our Czech Games
✓ Our Facebook: LittleBigPlay on Facebook
✓ Our Instagram: LittleBigPlay on Instagram

* Lepší výkon a další vylepšení

Game Id: air.com.littlebigplay.hry.zdarma.slovnimistr

Game Information of Slovní Mistr - Česká Slovní Hra (verze zdarma)

App Name Slovní Mistr - Česká Slovní Hra (verze zdarma)
Package Name air.com.littlebigplay.hry.zdarma.slovnimistr
Version 31
Rating ( 72 )
Size 15.4 MB
Requirement Android 2.3.2+
Updated 2021-08-24
Installs 5,000+
Category Games, Word

Free download:APK MOD
Slovo Gram – Česká Slovní Hra 60

Slovo Gram - Česká Slovní Hra 60

Version 60

Developer LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games

Uploaded October 19, 2021 16:10

Filesize 16.9 MB15.0 MB

Spelling Challenge – Free 23

Spelling Challenge - Free 23

Version 23

Developer LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games

Uploaded August 20, 2021 01:29

Filesize 12.4 MB