The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra 2.20

The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra 2.20

Description of The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra Download Apk Mod Games & App Android

Zahraj si guľôčkovú hru
Je čas rozkotúľať sa! Pohybuj svojim zariadením a prejdi bludiskom. Naskenuj si svoje guľôčky The Fresh Heads® a vyber si svoju obľúbenú, s ktorou budeš hrať. Zbieraj mince, s ktorými získaš super vylepšenia. V módoch Príbeh a Arkáda nájdeš množstvo úrovní. Si kreatívny? Vytvor si svoju vlastnú v móde Tvorca!

Nazbieraj svoju digitálnu kolekciu
Naskenovaním QR kódu z balenia guľôčky odomkneš guľôčku v hre a pridáš ju tak do svojej digitálnej kolekcie. Nazbieraj všetkých 24 základných guľôčok alebo nájdi špeciálnu jantárovú guľôčku Drago a zapoj sa do súťaže o elektrickú kolobežku! Upozornenie: Súťaž končí 13. júna 2021. Po tomto dátume si budeš môcť hru zahrať a odomknúť guľôčky pomocou QR kódov z balení, avšak súťaže sa už nebude možné zúčastniť.
Play a ball game
It’s time to roll around! Move your device and go through the maze. Scan your The Fresh Heads® balls and choose your favorite one to play with. Collect coins to get super upgrades. You will find many levels in Story and Arcade modes. Are you creative? Create your own in Creator mode!

Collect your digital collection
Scan the QR code from the ball pack to unlock the ball in the game and add it to your digital collection. Collect all 24 basic balls or find a special Drago amber ball and enter the competition for an electric scooter! Note: The competition ends on June 13, 2021. After this date you will be able to play the game and unlock the balls using the QR codes from the package, but it will no longer be possible to participate in the competition.
Bugfixes
You can now share your duplicate marbles using a qr-code

Game Id: sk.lidl.freshheads

Game Information of The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra

App Name The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra
Package Name sk.lidl.freshheads
Version 2.20
Rating ( 1038 )
Size
Requirement 5.0 and up
Updated 2021-04-30
Installs 50,000+
Category Adventure, Games

My Lidl World 1.7.4

My Lidl World 1.7.4

Version 1.7.4

Developer Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Uploaded June 07, 2021 21:27

Filesize 86.7 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *